[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5312: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3925)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5312: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3925)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 5312: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3925)
NAIL Word Association Game - Page 35 - UniLang

NAIL Word Association Game

Moderator: księżycowy

handsomenavajo01
Posts: 37
Joined: 2012-10-21, 18:45
Gender: male
Country: US United States (United States)

Re: NAIL Word Association Game

Postby handsomenavajo01 » 2014-07-05, 4:59

johnklepac wrote: (nv) łįį
horse, livestock animal


*Łį́į́’
’Ayóo shaa dzólní, ’aoo’, t’áá íídą́ą́’ shił bééhózin éí lá biniinaa ’at’ééké chxǫǫ́h dashinízin. T’óó ’ádíshní! ;)

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 4827
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: NAIL Word Association Game

Postby vijayjohn » 2014-08-23, 6:06

księżycowy wrote:Arapaho (arp) teneexokunoo
I am riding it

Lnuismk ("Micmac") (mic) eliey
I am going

User avatar
MillMaths
Posts: 11897
Joined: 2011-06-15, 9:15
Real Name: George Law
Gender: male
Location: London
Country: GB United Kingdom (United Kingdom)
Contact:

Re: NAIL word-association game

Postby MillMaths » 2014-08-24, 14:42

Oneida (one) yohtuˀuháti
disappearing

User avatar
księżycowy
Language Forum Moderator
Posts: 7603
Joined: 2006-09-13, 23:51
Real Name: Paweł
Gender: male
Location: Rochester
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: NAIL Word Association Game

Postby księżycowy » 2014-08-28, 14:01

Arapaho (arp) nihnoo3oot
he/she abandoned him/her
þūhte mē þæt ic gesāwe syllicre trēow on lyft lædan lēohte bewunden bēama beorhtost.

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-11-17, 10:31

Oneida (one) shotlihwateˀwáhtu
he has done wrong
Bassaricyon neblina

User avatar
księżycowy
Language Forum Moderator
Posts: 7603
Joined: 2006-09-13, 23:51
Real Name: Paweł
Gender: male
Location: Rochester
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: NAIL Word Association Game

Postby księżycowy » 2014-11-21, 20:46

Cayuga (cay) gaihwané’aksra’
sin
þūhte mē þæt ic gesāwe syllicre trēow on lyft lædan lēohte bewunden bēama beorhtost.

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-11-21, 22:17

Oneida (one) shatathlewáthaˀ
he repents
Bassaricyon neblina

User avatar
księżycowy
Language Forum Moderator
Posts: 7603
Joined: 2006-09-13, 23:51
Real Name: Paweł
Gender: male
Location: Rochester
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: NAIL Word Association Game

Postby księżycowy » 2014-12-02, 16:00

 (cay) ęhsnígǫ̱ha’t
you will betray
þūhte mē þæt ic gesāwe syllicre trēow on lyft lædan lēohte bewunden bēama beorhtost.

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-12-02, 17:56

Cherokee (chr) ᎦᎶᏄ⁠ᎮᏍᎩ galonuhesgi
traitor
Bassaricyon neblina

User avatar
księżycowy
Language Forum Moderator
Posts: 7603
Joined: 2006-09-13, 23:51
Real Name: Paweł
Gender: male
Location: Rochester
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: NAIL Word Association Game

Postby księżycowy » 2014-12-03, 15:51

Cayuga (cay) honatkwęhę:gye’s
spies (lit. "they are shadowing around")
þūhte mē þæt ic gesāwe syllicre trēow on lyft lædan lēohte bewunden bēama beorhtost.

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-12-04, 10:12

Cherokee (chr) ᏓᎾᏓᏍᎧᎩ danadaskagi
enemy
Bassaricyon neblina

User avatar
księżycowy
Language Forum Moderator
Posts: 7603
Joined: 2006-09-13, 23:51
Real Name: Paweł
Gender: male
Location: Rochester
Country: US United States (United States)
Contact:

Re: NAIL Word Association Game

Postby księżycowy » 2014-12-04, 12:46

Arapaho (arp) heebe3iboo3etiit
war
þūhte mē þæt ic gesāwe syllicre trēow on lyft lædan lēohte bewunden bēama beorhtost.

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-12-04, 13:39

Cherokee (chr) ᎠᎾᎵᏖᎸ⁠ᎲᏍᎬ ᎦᏁᏰᎩ analitelvhvsgv ganeyegi
violence
Bassaricyon neblina

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 4827
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: NAIL Word Association Game

Postby vijayjohn » 2014-12-25, 4:20

Lnuismk ("Micmac") (mic) nepk
s/he/it (animal) is dead

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-12-27, 13:31

Cherokee (chr) ᏓᎾᏓᏂᏏᏍᎬ danadanisisgv
funeral
Bassaricyon neblina

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 4827
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: NAIL Word Association Game

Postby vijayjohn » 2014-12-27, 22:50

Cree (cr) ᐊᐦᒑᕁ ahcâhk
soul, spirit

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-12-28, 17:14

Navajo (nv) chʼį́įdii
ghost
Bassaricyon neblina

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 4827
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: NAIL Word Association Game

Postby vijayjohn » 2014-12-28, 22:54

Cree (cr) ᐊᐢᑖᓯᐤ astâsiw
(s)he is afraid/is suspicious/lives in fear/lives in danger

User avatar
Olinguito
Posts: 583
Joined: 2014-11-15, 12:40
Gender: male

Postby Olinguito » 2014-12-29, 9:26

Oneida (one) laˀnya·kʌ́s
he runs away
Bassaricyon neblina

vijayjohn
Language Forum Moderator
Posts: 4827
Joined: 2013-01-10, 8:49
Real Name: Vijay John
Gender: male
Location: Austin
Country: US United States (United States)

Re: NAIL Word Association Game

Postby vijayjohn » 2014-12-30, 0:27

Cree (cr) ᑎᐯᔨᒥᓱᐃᐧᐣ tipêyimisowin
liberty, freedom


Return to “North American Indigenous Languages”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron