[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 403: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_data::$country_names_en
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Undefined property: unilang/languages/includes/lang_functions::$regionsdata
[phpBB Debug] PHP Notice: in file [ROOT]/ext/unilang/languages/includes/lang_functions.php on line 424: Trying to get property of non-object
Borrowings from Persian language in Polish - UniLang

Borrowings from Persian language in Polish

PaulSh
Posts: 69
Joined: 2012-07-20, 15:35
Real Name: Paweł Szul
Gender: male
Location: Rymanów
Country: PL Poland (Polska)

Borrowings from Persian language in Polish

Postby PaulSh » 2013-01-20, 0:04

Borrowings from Persian language in Polish

* Because I do not know the Persian alphabet, gave Kurdish language in used it.

Swadesh list:

List
No. English Kurdish Polish
Kurdi كوردى IPA
pronunciation
2 you (singular) tu, to - ty [t̪ɨ],
4 we êm-e -my [mɨ]
5 you (plural) ê-we, hîn, engo -wy[vɨ],
6 they e-wan-e -oni [ˈɔ̃ɲi]
11 who kê(î) -kto [kt̪ɔ]
12 what çî(i) -co [t͡s̪ɔ]
13 where kwê, kêrê -gdzie [ɟd͡ʑɛ]
16 not na, ne -nie [ɲɛ]
22 one y-êk -jeden [ˈjɛd̪ɛ̃n̪]
23 two du -dwa [d̪va]
25 four çar, çwar -cztery [ˈt͡ʂt̪ɛrɨ]
26 five pênc -pięc [pʲjɛ̝̃ɲt͡ɕ]
28 long dirêj -długi [ˈd̪wuɟi]
33 short kurt, qule -krótki [ˈkrut̪ci]
35 thin tenik, tesik -cienki [ˈt͡ɕɛ̃ŋʲci]
37 man (male) pîaw, mêr -mężczyzna [mɛ̃w̃ˈʂt͡ʂɨz̪n̪a]
40 wife jin, xêzan -żona [ˈʐɔ̃n̪a]
41 husband mêr-d -mąż [mɔ̃w̃ʂ]
46 bird çîvanok, kêjule, mel /farsi:pandar - ptak [pt̪ak]
48 louse qêç, espî -wesz [vɛʂ]
51 tree dar -drzewo [ˈd͡ʐʐɛvɔ]
52 forest lêrr, darstan -las [las̪]
59 flower kulilk, (gull) -kwiat [kfʲjat̪]
70 feather perr, perremuç -pióro [ˈpʲjurɔ]
88 back pişt -plecy [plɛt͡s̪ɨ]
89 breast berok, (sîng) -pierś [pʲjɛrʲɕ]
94 to bite gezî -gryźc [ɡrɨɕt͡ɕ]
97 to vomit helawêşt, rişawe -rzygac [ʐikhaɕ]
108 to live jîa -życ [ʐɨt͡ɕ]
109 to die mird -umierac [ũˈmʲjɛrat͡ɕ]
118 to dig kolî, kêla -kopac [ˈkɔpat͡ɕ]
125 to stand hesta, westyîa - wstawac [ˈfs̪t̪avat͡ɕ]
128 to give da, -dawac [ˈd̪avat͡ɕ]
147 sun roj, xor -żar "heat" [ʐa:r]
148 moon mang, heîv -miesiąc [miesiɔntz]
150 water av(w) - woda [ˈvɔd̪a]
156 stone berd, kevir -kamień [ˈkãmʲjɛ̝̃ɲ]
160 cloud h-ev(w)ir -chmura [ˈxmura]
161 fog tem , muj -mgła [mɡwa]
163 wind ba -wiatr [vʲjat̪r̥]
167 fire agir -ogień [ˈɔɟɛ̝̃ɲ]
183 new nû -nowy [ˈn̪ɔvɨ]
195 dry zuha, (hîşk, wuşk) -suchy [ˈs̪uxɨ]
197 near nizîk -blisko [ˈblʲis̪kɔ]
198 far dur, duir -daleko [d̪aˈlɛkɔ]
205 if heke /old persian : yesh -jeśli [ˈjɛɕlʲi]

PaulSh

User avatar
Nukalurk
Posts: 5842
Joined: 2004-04-23, 20:45
Gender: male
Location: Berlin
Country: DE Germany (Deutschland)

Re: Borrowings from Persian language in Polish

Postby Nukalurk » 2013-01-20, 2:28

Polish, Persian and Kurdish are related because they all belong to the Indo-European language family, albeit Polish is only distantly related to the other two. Of course there are similarities, just like you can find similarities between, say, French or German and Sanskrit. That doesn’t make any of them more important or cooler or more ancient or more loved by whatever god you fancy.

User avatar
pittmirg
Posts: 692
Joined: 2008-06-11, 7:37
Gender: male
Country: PL Poland (Polska)

Re: Borrowings from Persian language in Polish

Postby pittmirg » 2013-02-05, 14:15

@OP: proponuję przeczytanie sobie wstępu do jakiejś gramatyki historycznej języka polskiego (do wyboru do koloru: Klemensiewicz, Dubisz i Kurczabowa) lub Wstępu do filologii słowiańskiej Moszyńskiego oraz przejrzenie słownika etymologicznego (polecam Borysia), żeby nie pisać głupot! Większość tych słów z listy to wyrazy pokrewne odziedziczone z prajęzyka (analogiczne wyrazy znajdzie się również np. w rodzinie germańskiej czy w łacinie). W części wystepuje natomiast chyba tylko przypadkowe podobieństwo (jeśli pochodzi ewidentnie od jest-li, tak jak jeżeli od jest-że-li), względnie trudno doszukać się podobieństwa w ogóle, choć iranistą nie jestem.

Faktem jest, że ludy słowiańskie przez długie wieki miały bardzo bliskie kontakty z wojowniczymi ludami stepów Europy wschodniej, mówiącymi językami irańskimi, przypuszczalnie tworząc z nimi kombinowane twory polityczne. Dopiero w późnej starożytności i średniowieczu ekspansja ludów turkijskich spowodowała rozerwanie kontinuum języków indoeuropejskich ciągnącego się od obecnej Ukrainy po obecny Iran i Afganistan. Rzeczywiście w prasłowiańskim jest sporo słownictwa wykazującego co najmniej zbieżny rozwój semantyczny z językami irańskim (nie zawsze są twarde podstawy fonetyczne, by mówić o zapożyczeniu), nawet pewne nazwy słowiańskich plemion (Chorwaci) posądzane są o pochodzenie irańskie. Rzuca się w oczy pakiet słownictwa religijnego nawiązujący do języków irańskich i ich pojęć religijnych (Gieysztor w swojej klasycznej już Mitologii słowiańskiej pisał, że pojęcia religijne Prasłowian nawiązywały zawsze do indoeuropejskiego Wschodu). Nie ma jednak zgody między językoznawcami co do ilości faktycznych zapożyczeń. Rzecz jasna, w większości przypadków raczej trudno mówić tu o zapożyczeniu z języka perskiego jako takiego z oczywistych względów geograficznych, prędzej iranizmy słowiańskie zostały zaczerpnięte z języków Scytów, Sarmatów i innych ludów stepowach, o których niestety wiemy dość niewiele, stąd tyle tu kontrowersji.

Trafiają się zbieżności gramatyczne, czytałem kiedyś artykuł Kortlandta w którym porównuje on prasł. imperfekt do pewnej konstrukcji irańskiej. Ciekawostką jest, że we współczesnym perskim czasownik budan „być” podobnie jak polskie być odmienia się w cz. teraź. przez doklejanie do rdzenia równego 3.os. l.poj. końcówek odpowiadających zredukowanej formie tegoż czasownika (pol. jest-em, jest-eś, jest, jest-eśmy, jest-eście; pers. hast-am, hast-i, hast, hast-im, hast-id, hast-an(d); odmiana krótka/formy enklityczne: -am, -i, -ast/-s(t)/-e, -im, -id, -an(d)). Sądzę, że to przypadek i rozwój paralelny, jako że w innych słowiańskich, także tych geograficznie bliższych jęz. irańskim, konstrukcja taka nie występuje. Por. prasł. *jesmь, jesi, jestꙏ, jesmъ, jeste, sǫtꙏ.

Jeśli chcemy faktycznych persyzmów, myślę, że najwięcej znajdzie się w południowosłowiańskich, zapożyczonych za pośrednictwem tureckim (np. механа). U nas jest np. bohater, wg Borysia za pośrednictwem turkijskim (sttur. baγatur, tur. bahadır) z pers. bahādur, podobnie może bałwan.
Vîntŭ îl hrănea, apa-l îmbrăca, focŭ îl păzea, dă pămînt ferea.
Și la moartea-i, cădea-va o stea


Return to “Polish (Polski)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron